In ons advies combineren wij een pragmatische hands-on aanpak met een systeemtheoretisch perspectief. Cura Consilium gaat niet zomaar voor de “quick win” of het plakken van een pleister, wij gaan op zoek naar de dieperliggende oorzaak-gevolg relatie van het probleem en gaan zo voor een duurzame oplossing.

Hiervoor baseren wij ons onder andere op het 3D-model voor episodische interventies van Jan Achterbergh en Dirk Vriens, de algemene cybernetische systeemtheorie van William R. Ashby, de diverse ontwerptheorieën van James. D. Thompson, Henry Mintzberg, Ulbo de Sitter en praktijkgerichte ontwerpbenaderingen als LEAN en QRM.

De Sitter definieert de organisatiestructuur als de groepering en koppeling van activiteiten aan orders.

Wij zien dat organisaties hinder ondervinden van de functionele productiestructuur wat hun levensvatbaarheid bedreigt. Door moderne sociotechnische principes te combineren met systeemtheoretische perspectieven, kan de wendbaarheid verhoogd worden en zullen de betekenisvolle doelen eerder gerealiseerd worden.

Door de organisatiestructuur van functioneel naar stroomsgewijs* te kantelen, transformeer je een grootschalige organisatie van de productie in een kleinschalige organisatie (de fabriek in de fabriek). Hierdoor kan procesverbetering in en door de stroom gedaan worden.

Door de uitvoering te despecialiseren, kan elke stroom voorzien worden van haar eigen voorbereidende en ondersteunende taken. Hierdoor wordt de onderlinge afhankelijkheid verkleind en complexiteit gereduceerd.

 

 

*Stroomsgewijs: het verwijderen van niet waarde toevoegende activiteiten en het dusdanig inrichten van de activiteiten zodat een product/dienst ‘vrij kan stromen’ tijdens de waardecreatie voor de klant.