In verband met de gewijzigde besturingsstructuur is het St Jansdal op zoek naar een interimmanager die tijdelijk de twee vacante posities van bedrijfsleiders kan invullen. Bedrijfsleider van de poliklinieken dermatologie, geriatrie, longpoli/OSAS, neurologie, urologie, buitenpoliklinieken Dronten en Nijkerk

Bewaak de bedrijfskundige voortgang van de 7 poliklinieken.

Specifieke deelopdracht met verdiepend karakter;

Poli …… samen met vakgroep voorzitter ……….

  • Initieer videoconsulty project i.o.m. ……………. van ICT, produceer kort projectplan met planning en maak de beginstappen.
  • Initieer met vakgroep voorzitter …………., productie verhogende initiatieven op de polikliniek ………… ten einde wachtlijst en poli toegangstijd positief te beantwoorden.
 Review:
Afgelopen periode heeft Sander 3,5 maand als leidinggevende een 7-tal poliklinieken waargenomen. 2 van deze 7 waren buitenpoliklinieken.
Normaliter heeft een leidinggevende niet meer dan 4 poliklinieken onder zijn hoede, maar Sander aanvaarde de opdracht met veel zelfvertrouwen.
Na deze 3,5 maand oogst Sander veel bewondering voor de wijze waarop hij deze klus geklaard heeft. Zowel de bedrijfsmatige aspecten op specialisme-nivo kregen voldoende aandacht als ook de aandacht voor de individuele medewerker. De kracht van rustige overtuigende communicatie (met verstand van zaken) viel zowel medisch assistentes als specialisten op. I
edere poli kreeg voldoende aandacht en ervoer het oplossend vermogen van Sander.
Ik heb veel respect over de wijze waarop Sander de klus heeft uitgevoerd.
Zorgmanager
Frits van der Velde