De wendbaarheid verhoogt in belangrijke mate de “kwaliteit van zorg”

Artsen en verpleegkundigen hebben het gevoel dat ze niet genoeg ruimte hebben om innovatief te zijn.

Zelforganisatie is een organisatie vorm vanuit de intentie om de complexe bureaucratische organisatie beter af te stemmen op de steeds eisendere omgevingscontext en/of wanneer het realiseren van hun strategische doelen er negatief door wordt bevorderd.

Dit artikel doet de volgende aanbevelingen:

1. Onderzoek zou moeten uitwijzen of artsen en verpleegkundigen misschien wel een innovatieve mentaliteit hebben, maar zich begrensd voelen door het management.

2. Meer onderzoek moet worden gedaan naar het verband tussen een innovatiementaliteit en kennisuitwisseling.

Innovatiekracht kan in dit kader gezien worden als strategisch relevante kennis om de kwaliteit van zorg hoog te houden. Vanuit deze gedachte zou naast de kennis en leerprocessen ook de invloed van de sociale voorwaarden en infrastructuur verder onderzocht moeten worden.

Medisch personeel is kritisch op innovatiecultuur ziekenhuizen

Idee Konzept