Opdracht:
1.            Werkprocessen verbeteren (standaardisatie, Epic-acties, onderlinge samenwerking/taakverdeling). 
2.            Productiesturing/monitoring => op niveau brengen + toegangstijden naar beneden
3.            Aandacht voor verhogen werkplezier en samenwerking binnen en tussen teams
4.            Acties voor Niaz Q-mentum
5.            Normale bedrijfsvoering: personeelszaken, sturen op productie, omzet, kosten, kwaliteit, toegangstijden, patiënt en medewerkerstevredenheid
Sander heeft circa een half jaar leiding gegeven aan de poli Oogheelkunde. Met veel energie en met toepassing van bedrijfskundige principes heeft hij in afzienbare tijd de basisprocessen op de poli verder op orde gebracht. Hierdoor is de toegangstijd tot de poli sterk verkort en is het aantal consulten en behandelingen gestegen. Verder heeft hij substitutie van taken in gang gezet (van oogarts naar optometrist), waardoor de oogartsen meer tijd hebben om nieuwe patiënten te zien. Overall heel tevreden met zijn inzet en resultaten!
Peter Visser,  
Zorgmanager St Jansdal