Een interessant artikel over Maatschappelijk Verantwoord
Organiseren in relatie tot structuurbouw.

Wat houdt maatschappelijk verantwoord organiseren eigenlijk in?
Geïnspireerd door Aristoteles, ontwikkelen Dr. J. Achterbergh en Dr. D Vriens daar een perspectief op.
Volgens Aristoteles zou een stadstaat of ‘polis’ zo moeten worden ingericht dat deze de voorwaarden schept die haar leden in staat stellen hun eigen leven op een ‘vervulde’ manier gestalte
te geven.

Met het ‘vervulde leven’ bedoelt Aristoteles een leven waarin iemand met anderen in een gemeenschap
zijn specifiek menselijke vermogens zo goed mogelijk ontwikkelt en gebruikt. Zie hier al direct de link naar de eis van de Sitter, kwaliteit van arbeid arbeid gaat erover dat het werk goed aansluit bij de ontwikkelmogelijkheden en de mate waarin jij als persoon in de gelegenheid gesteld wordt, betrokken te mogen zijn.

Lees via onderstaande link, het volledige artikel.

https://www.sigmaonline.nl/wp-content/uploads/2015/07/SIGMA_05_2012_Onderzoek.pdf