Samen met Cura Consilium op weg naar uw doel.

 

 

In een ambigue tijd van disruptieve veranderingen en toenemende complexiteit zijn onze mentale modellen en bestaande kennis, vaardigheden en instrumentele oplossingen ontoereikend bij de uitvoering van een interim opdracht. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op het reflecterend en beschouwend vermogen van zowel de interimmanager als de opdrachtgever.

Door een toenemend gebruik van complexe technologie in organisaties, zijn zij in steeds grotere mate afhankelijk van de mensen die over de juiste middelen beschikken om succesvol in hun taakomgeving te zijn. Het zijn de mensen die werken met deze resources, die in belangrijke mate bepalen of een organisatie succesvol en dus levensvatbaar is.

De interimmanager is vanuit dat opzicht meer dan een tijdelijke vervanging. De opdracht, bedrijfsstrategie en de human resources van de interimmanager die een bijdrage levert aan deze strategie, dienen op elkaar aan te sluiten. Het is van belang uw situatie vooraf goed te analyseren en dan pas op zoek te gaan naar  de interimmanager wiens persoonlijkheid, kennis, handelingsgedrag en ervaring passen bij de uit te voeren opdracht. Wij hopen dat u op deze website voldoende informatie vindt om deze afweging te maken en zijn uiteraard bereid om in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden voor een succesvolle samenwerking te onderzoeken.

Wij hebben ervaring met verandertrajecten, crisismanagement en regulier management in de ziekenhuiszorg met wisselende span of controls en plaatsen in de hiërarchie. Aangezien iedere opdracht met andere omgevingsfactoren te maken heeft is het van belang de opdracht in zijn context te plaatsen, dat maakt iedere opdracht anders en uitdagend. Deze contextualisering vraagt om steeds een andere rol, doet een beroep op de competenties van onze interimmanagers en juist deze spanning zorgt voor brandstof om iedere opdracht weer betrokken en gemotiveerd aan te gaan.

Wij streven naar een duurzame oplossing en zijn pas tevreden als u de opdracht als geslaagd beschouwt.