Consultancy opdracht om de oogzorg binnen 4D optiek verder te professionaliseren en samenwerking in de transmurale oogzorgketen mogelijk te maken.

Het project omhelst de volgende items. (planning en prioritering worden samen met de opdrachtgever uitgewerkt en zullen als bijlage bij deze opdrachtbevesitiging worden gevoegd).

  • Groei in aantallen optometrische onderzoeken, FTE optometrist / orthoptist en aantal verwijzingen en terugverwijzingen van de huisarts respectievelijk oogarts
  • Bieden en borgen van kwalitatieve, servicegerichte oogzorg door Toegankelijke Ondernemende Professionele (TOP) Medewerkers
  • Benaderen en enthousiasmeren van omliggende ziekenhuizen en huisartsenverenigingen om te komen tot een goed verwijsbeleid en inrichten transmurale oogheelkundige zorg.
  • Positionering van de optometrist in de winkel en de regio ( samen nader uit te werken)
  • Begeleiden van de optometristen en orthoptisten bij keuzes apparatuur.
  • Identiteit/Reputatie
  • Enthousiasmeren deelnemers en opstarten Optometristen Collectief Gelderland.
  • Laten bouwen en beheren website Optometristen Collectief Gelderland
  • Begeleiden van optometristen en orthoptisten bij het opstellen verwijsbeleid huisarts en oogarts.
  • Afspraken maken met huisartsenvereniging en oogarts aangaande verwijsbeleid.